สำนักงานทนายความ
ผู้จัดการมรดกจะฟ้องไล่ที่สถานศึกษา ++ เริ่มคำถามใหม่ ++
xx ผู้จัดการมรดกจะฟ้องไล่ที่สถานศึกษา