สำนักงานทนายความ

รับปรึกษากฎหมาย => ถามตอบ ร้องทุกข์ ทนายความ ปรึกษากฎหมาย ที่ดิน ฟรี 24 ชม => ข้อความที่เริ่มโดย: sura ที่ กันยายน 02, 2013, 02:16:20 PM

หัวข้อ: น.ส. 4 จ
เริ่มหัวข้อโดย: sura ที่ กันยายน 02, 2013, 02:16:20 PM
เรียน สำนักงานทนายความ
   ด้วยญาตของผมได้ซื้อที่ดิน 1 แปลง ราคา 80,000 บาท ที่ดิน น.ส. 4 จ และมีปัญหาดังนี้
1. ที่ดินแปลงนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน แต่ยังไม่แยกเอกสารสิทธิ์
2. ส่วนที่ 1 ขายให้ญาติของข้าพเจ้า
3. ส่วนที่ 2 จำนองนายทุน
4. ส่วนที่ 3 ขายให้คนอื่น
5. ในการขายให้ญาติข้าพเจ้า ได้ทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อย แต่ไม่รัดกุม คือไม่ระบุว่าซื้อที่ดินหลายเลข น.ส. 4 จ. เลขที่เท่าใด เล่มที่เท่าใด เป็นของผู้ใด และอื่่นๆ อีกหลายรายการ พูดง่ายๆ คือมีสัญญาซื้อขายว่าได้ซื้อที่ดินจากคนนี้ เป็นเงินเท่านี้ เพียงเท่านั้นเอง
6. ในส่วนที่ 2 ผู้ขายนำเอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 จ. ฉบับจริงไปจำนองไว้กับนายทุนทั้งฉบัย
7. ขณะนี้ผู้จำนองไม่มีเงินไปไถ่ถอน นายทุนเลยจะยึดที่นี้ทั้งหมด ทั้งๆ ที่ความเป็นจริง ที่ดินแปลงนี้มีคนครอบครองที่ไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย 3 คน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ตามลำดับ
8. ข้อเรียนถาม
   1) น.ส. 4 จ. สามารถเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ใช่้หรือไม่ เพราะเดิมนั้น น.ส. 4 จ. เป็นเอกสารสิทธิ์ที่รัฐบาลทักษิณฯ ออกให้ ไม่สามารถจะเปลี่ยน หรือโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายใน 10 ปี (ออกเอกสาร น.ส. 4 จ. เมื่อปี พ.ศ. 2547)
   2) น.ส. 4 จ. มีหลายประเภทอยู้หรือครับ
   3) หากนายทุนยึดที่แปลงดังกล่าว แล้วไปจดทะเบียนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ ญาติของข้าพเจ้าจะมีหนทางได้ได้ี่ส่วนที่ 1 คืน
   4) หากจะจ้างทนายฟ้อง คนที่ขายที่ให้ คนขายก็ไม่มีปัญญาจะหาเงินมาใช้คืนได้ เพราะที่ดินมีเพียงแปลงเดียว คือแปลงที่นายทุนกำลังจะยึดและโอนในเร็วๆ นี้ และทรัพย์สินอย่างอื่นก็ไม่มีอีกแล้ว
   5) ขอความกรุณาช่วยชี้แจงให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับ
นายสุระ เพชรโรจน์
087-9491947
อีเมล์ maipracha@gmail.com
หัวข้อ: Re: น.ส. 4 จ
เริ่มหัวข้อโดย: CrosbyClark ที่ มีนาคม 09, 2015, 04:57:48 PM
ค่อนข้างซับซ้อนนะ