สำนักงานทนายความ

ข้อตกลงการลงทะเบียน

กรุณาอ่านข้อตกลงการสมัครสมาชิกก่อน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง

การสมัครสมาชิกอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทางเว็บขออภัยทุกท่าน แต่เพื่อเป็นป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการโพสต์ข้อความในบอร์ด ดังนั้นจำเป็นต้องมีกลั่นกรองผู้ทีสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่และเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น ทางเว็บต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เว็บบอร์ด เอฟซีภูเก็ต แฟนคลับ :

1. สมัครสมาชิก
- กำหนด Username (ควรใช้ภาษาอังกฤษและไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ โดยท่านสามารถเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงผลในบอร์ดเป็นภาษาไทยภายหลังได้)
- กำหนด Password ควรตั้งอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันปัญหาการแฮคข้อมูล
- กำหนด E-mail (E-mail จะต้องเป็น e-mail จริงและเป็น e-mail ที่ใช้สำหรับส่งเอกสารสำหรับการสมัครสมาชิกของท่าน)
กรอกรายละเอียดต่างๆ ตามขั้นตอนในระบบจนเสร็จสมบูรณ์

2. รอรับ E-mail แจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกเว็บบอร์ด
- หลังจากที่ท่านทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอE-mail และยืนยันการรับอีเมล์ตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ในอีเมล์ดังกล่าวด้วยครับ
มิเช่นนั้นระบบจะถือว่าการลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์ และท่านจะยังมีสถานะเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน (ไม่สามารถโพสต์ข้อความใน user name ที่สมัครไว้ จนกว่าทางระบบจะได้รับการยืนยันดังกล่าว)


คำเตือน!
- ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้เพียง Accout (บัญชี) เดียวเท่านั้น หากเราตรวจสอบพบว่าท่านสมัครหลาย Accout เราจะทำการลบ Username ท่านทิ้งทันที
- กฏระเบียบ และข้อตกลงในการใช้งานต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม/ลด ได้ตลอดเวลา ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ด้วยความปรารถณาดีจาก www.สำนักงานทนายความ.com