สำนักงานทนายความ

รายการบัญชีที่ต้องปรับปรุงมีอะไรบ้าง?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

นายขนมเทียน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    รายการบัญชีที่ต้องปรับปรุง เราสามารถที่จะสรุป ได้ดังนี้

       รายการคงค้าง เป็นเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีนี้ แต่กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี แบ่งได้ดังนี้

       1. รายได้ค้างรับ คือ รายได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแต่กิจการยังไม่ได้รับเงิน และยังไม่ได้บันทึกบัญชี ดังนั้นรายได้ที่ควรจะเป็นของกิจการในงวดปัจจุบันจึงหายไป เท่ากับจำนวนที่ยังไม่ได้รับ และการที่กิจการยังไม่ได้รับเงินแสดงว่ากิจการมีลูกหนี้เกิดขึ้น แต่เนื่องจากไม่เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการค้าหลัก จึงใช้ชื่อบัญชี "รายได้ค้างรับ"
   
    2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงิน และยังไม่ได้บันทึกบัญชี ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็นของกิจการในงวดปัจจุบันจึงหายไปเท่ากับจำนวนที่ยังไม่ได้จ่าย และการที่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินแสดงว่ากิจการมีเจ้าหนี้เกิดขึ้น แต่เนื่องจากไม่เป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการค้าหลัก จึงใช้ชื่อบัญชี "ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย"


    รายการล่วงหน้า เป็นรายการที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนี้ และครอบคลุมงวดบัญชีหน้าด้วย ซึ่งได้มีการบันทึกบัญชีแล้ว แต่ ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้นยังไม่ถูกต้องตามหลักคงค้าง จึงต้องมีการปรับปรุงรายการ สามารถแบ่งได้ ดังนี้

       1. รายได้รับล่วงหน้า คือ รายได้ที่กิจการรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าแล้วแต่ยังไม่เสร็จ ซึ่งรายได้นี้เป็นของงวดนี้บางส่วน และเป็นของงวดหน้าบางส่วน ส่วนของงวดนี้ถือเป็นรายได้ และส่วนของงวดหน้าถือเป็นรายได้รับล่วงหน้า (หนี้สิน)

       2. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายเงินไปแล้ว แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ครบ หรือใช้เพียงบางส่วน ส่วนที่รับประโยชน์ไปแล้วในงวดนี้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในงวดนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (เป็นสินทรัพย์)

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17078###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::