สำนักงานทนายความ

งบการเงินมีประโยชน์อย่างไร?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

honey

งบการเงินมีประโยชน์อย่างไร?
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2017, 09:15:43 PM »
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

   ประโยชน์ที่จะได้รับจากข้อมูลงบการเงิน มีดังนี้

   1. ทำให้ทราบว่าบริษัทที่จะลงทุนมีความสามารถในการทำกำไรในอดีตเป็นอย่างไร ในอนาคตมีแนวโน้มจะทำกำไรได้มากขึ้นหรือไม่ จึงต้องใส่ใจกับความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจด้วย ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ
   2. ทำให้ทราบว่ามีปัญหาทางการเงินหรือไม่ หากกิจการมีการล้มเลิกไป ทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นต้องจ่ายชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดก่อนเจ้าของกิจการจึงได้รับส่วนที่เหลือคืนซึ่งบางครั้งทรัพย์สินที่มีอยู่หลังจ่ายคืนเจ้าหนี้แล้วอาจจะไม่พอจ่ายคืนส่วนของเจ้าของ นั่นคือความเสี่ยงที่ผู้เป็นเจ้าของจะได้รับ
   3. ทำให้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท


   ประเภทของงบการเงินที่ผู้ลงทุนควรรู้จัก สามารถแบ่งได้ดังนี้

   1. งบดุล คือ งบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง งบดุลจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรของกิจการ และสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพยากรเหล่านั้น
   2. งบกำไรขาดทุน คือ งบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
   3. งบกระแสเงินสด คือ งบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะแสดงแหล่งที่ใช้เงินสด เงินสดที่เพิ่มขึ้นลดลง กิจกรรมลงทุน ข้อมูลในงบกระแสเงินสดจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการได้
   4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ รายงานต่อท้ายงบการเงิน จะบอกข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์งบการเงิน ทำให้ทราบงบการเงินนั้นใช้นโยบายบัญชีและหลักเกณฑ์อย่างไรในการทำงบการเงิน
   5. รายงานของผู้สอบบัญชี ในการใช้งบการเงินของกิจการผู้ใช้งบการเงินควรอ่านรายงานของผู้สอบบัญชีให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการตัดสินใจแสดงไว้ครบถ้วนถูกต้อง

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17083###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::