สำนักงานทนายความ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบบัญชีเดี่ยว

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ukio

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

   ระบบบัญชีเดี่ยว คือ การบันทึกบัญชีเพียงด้านเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือ ด้านเดบิตหรือด้านเครดิต ระบบบัญชีเดี่ยวจะบันทึกเฉพาะรายการในบัญชีเงินสด หรือ บัญชีที่สำคัญบางบัญชี เช่น บัญชีลูกหนี้หรือบัญชีเจ้าหนี้เท่านั้น โดยไม่ได้ใช้การบันทึกรายการตามระบบบัญชีคู่ที่ต้องบันทึกรายการบัญชีทั้ง ด้านเดบิตและเครดิต การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเดี่ยวนี้ นิยมใช้ในกิจการขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้ควบคุมและจดบันทึกเอง สำหรับธุรกิจขนาดย่อมขึ้นไปไม่ควรนำระบบบัญชีเดี่ยวมาใช้ เนื่องจากจะมีปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงิน


       การทำบัญชีตามระบบบัญชีเดี่ยว
   
    บัญชีเงินสดหรือสมุดเงินสด เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้บันทึกรายการเพื่อแสดงรายการรับและจ่ายเงินประจำวัน สามารถที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการทราบได้ว่ามีการรับและการจ่ายเงินค่าอะไรไปบ้าง เมื่อไหร่ และจ่ายไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ และสามารถที่จะรู้ได้ว่ามียอดเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่


       การคำนวณกำไรขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยว

       การที่กิจการไม่ได้บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระบบบัญชีคู่ จะทำให้การคำนวณหาผลกำไรขาดทุน ไม่สามารถที่จะนำไปเปรียบเทียบกับรายได้และค่าใช้จ่ายโดยจัดทำงบกำไรขาดทุนตามระบบบัญชีคู่ได้ แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม ผลจากการดำเนินงานกำไรสุทธิจะมีผลให้ทุนของกิจการเพิ่มขึ้นและขาดทุนสุทธิมีผลทำให้ทุนของกิจการลดน้อยลง ดังนั้น การทำระบบบัญชีเดี่ยวจึงคำนวณหากำไรขาดทุนสุทธิ โดยเปรียบเทียบยอดทุนในวันสิ้นงวดบัญชีกับทุนวันต้นงวดบัญชี ให้คิดว่าทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างคือกำไรสุทธิของงวดนั้น และทุนที่ลดระหว่างงวดคือ ผลขาดทุนสุทธิของงวดบัญชีนั้น

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17234###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::