สำนักงานทนายความ

เรื่องน่ารู้ก่อนที่จะหางานด้านบัญชี

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ukio

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    งานบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการทางบัญชี บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี โดยผู้ที่ทำหน้าที่นี้เราจะเรียกว่า "นักบัญชี" ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านบัญชีโดยเฉพาะ หรือเรียนจบทางด้านบัญชี และจะต้องมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีพอสมควร เนื่องจากงานด้านบัญชีเป็นงานเฉพาะทาง ที่จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเนื้องานอย่างลึกซึ้ง และไม่สามารถที่จะฝึกได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ เหมือนกับงานด้านอื่นๆ

        ประเภทของงานด้านบัญชี สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

    1.   งานบัญชีของธุรกิจ หมายถึง งานบัญชีทั่วๆ ไป ที่นักบัญชีรับทำให้กับบริษัทเอกชนทั่วไป
    2.   งานบัญชีสาธารณะ หมายถึง งานบัญชีอิสระ ที่ผู้ทำบัญชีจะให้บริการด้านบัญชี โดยที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างของหน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ
    3.   งานบัญชีของบัญชีของรัฐบาล หมายถึง งานบัญชีที่ทำให้กับหน่วยงานรัฐบาล โดยที่นักบัญชีของหน่วยงานรัฐบาลนั้นจะมีตำแหน่งเป็นข้าราชการประจำของหน่วยงานราชการนั้นๆ


       คุณสมบัติของบัญชีที่ดี มีดังนี้

    1.   ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และสามารถเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนักบัญชีจะต้องรู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ตลอดเวลา จึงไม่ควรที่จะนำมาเปิดเผย
    2.   มีความละเอียดและรอบคอบ เนื่องจากนักบัญชีจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และจะต้องเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย
    3.   จะต้องมีความรู้งานด้านบัญชีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
    4.   เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี เพื่อพัฒนางานของนักบัญชีให้มีความทันสมัย
    5.   มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และรวดเร็ว

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17304###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::