สำนักงานทนายความ

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

จาขนม

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    การบัญชีการเงิน คือ การจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินของกิจการ สำหรับการทำบัญชีการเงินนั้นจะจัดทำภายใต้กฎเกณฑ์ตามมาตรฐานบัญชีหรือตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยจัดทำให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอกกิจการ เพื่อใช้ในการประกอบวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ


    การบัญชีการบริหาร คือ การจัดทำบัญชีเพื่อนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตหรือข้อมูลทางการเงินที่ได้จากการประมาณการว่าอาจจะเกิดขึ้นแบบในอดีตก็ได้ และนำข้อมูลที่ได้ไปให้กับฝ่ายบริหารในกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ควบคุม และใช้ในการประกอบการตัดสินใจที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา


เราสามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างการบัญชีการเงินและการบัญชีการบริหาร ได้ดังนี้


    ลักษณะของการบัญชีการเงิน
    1.   จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
    2.   จัดทำภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย
    3.   จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก
    4.   นำเสนอข้อมูลในภาพรวมของกิจการ
    5.   เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน
    6.   เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต
    7.   ข้อมูลจะถูกนำเสนอตามเวลาที่ผู้บริหารต้องการ
    8.   ข้อมูลจะถูกเสนอตามรอบของบัญชี
   
        ลักษณะของการบัญชีบริหาร
    1.   เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
    2.   มีความยืดหยุ่นตามประเด็นของปัญหาการตัดสินใจ
    3.   ไม่ได้อยู่ใต้ข้อบังคับของกฎหมาย
    4.   เป็นข้อมูลที่เสนอให้แก่ผู้บริหาร
    5.   เน้นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต
    6.   เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
    7.   เน้นนำเสนอข้อมูลของกิจการเฉพาะแค่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจการเท่านั้น
    8.   ข้อมูลจะถูกนำเสนอตามเวลาที่ผู้บริหารต้องการ
    9.   นำเสนอข้อมูลทั้งด้านเชิงคุณภาพ และข้อมูลปัจจัยภายนอก

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17454###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::