สำนักงานทนายความ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของธุรกิจ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ukio

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    รายได้ของธุรกิจ คือ ผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายที่กิจการได้รับหรือค้างรับในรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ ส่วนการรับรู้รายได้นั้น หมายถึง การรวบรวมรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชี เข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบกำไรขาดทุน เมื่อกิจการมีการรับรู้รายได้สิ่งที่ต้องทำลำดับต่อไปก็คือ จะต้องนำรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีนั้นไปบันทึกเป็นรายได้ หลังจากนั้นก็นำรายได้ดังกล่าวไปคำนวณกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน


   การรับรู้รายได้ของธุรกิจ สามารถแบ่งได้ ดังนี้
   
   1. การรับรู้รายได้ของธุรกิจขายสินค้า โดยจะต้องตรงตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ดังนี้
        ?   กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สำคัญของเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว
        ?   กิจการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม
        ?   กิจการสามารถที่จะวัดค่ารายได้อย่างน่าเชื่อถือ
        ?   มีความเป็นไปได้ที่แน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
        ?   กิจการสามารถที่จะวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
   
   2. การรับรู้รายได้ของธุรกิจให้บริการ โดยจะต้องตรงตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ดังนี้
        ?   กิจการสามารถที่จะวัดค่ารายได้อย่างน่าเชื่อถือ
        ?   มีความเป็นไปได้ที่แน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
        ?   กิจการสามารถที่จะวัดความสำเร็จของรายการบัญชี ณ วันที่ในงบดุลได้อย่างน่าเชื่อถือ
        ?   กิจการสามารถที่จะวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
   
   3. การรับรู้รายได้ค่าดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล โดยจะต้องตรงตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ดังนี้
        ?   มีความเป็นไปได้ที่แน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรายการบัญชีนั้น
        ?   กิจการสามารถที่จะวัดมูลค่าของต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17456###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::