สำนักงานทนายความ

การเสียภาษีอย่างถูกต้องมีข้อดีอย่างไร?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

hypertomy

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    โดยปกติทั่วไปตามหลักของการเป็นผู้มีเงินได้ จะต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้มีเงินได้จะต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย กรเสียภาษีนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบ และที่สำคัญยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินอีกด้วย


    การเสียภาษีอย่างถูกต้องมีข้อดี ดังนี้

       1. การเสียภาษีเงินได้อย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้มีเงินได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การที่เราตั้งใจเสียภาษีให้ถูกต้อง เป็นมาตรฐานหรือแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีจริยธรรม ไม่ต้องมาระแวงกับการตรวจสอบของสังคม และเจ้าหน้าที่พนักงานสรรพากร

       2. ผู้ที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง สามารถที่จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความภาคภูมิใจไปยังลูกหลาน เพื่อปลูกฝังแนวความคิด หรือปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่ดีให้แก่ลูกหลานได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้เกิดความสุขในครอบครัว

       3. การเสียภาษีเงินได้และภาษีอากรประเภทอื่นๆ สามารถที่จะกล่าวได้ว่า ไม่ต่างอะไรกับการบริจาค หรือการเสียสละทรัพย์ของตนเอง โดยปกติแล้วจะถือว่าเป็นของรักของหวง การที่เราสามารถตัดใจเสียสละได้นั้น ก็เหมือนกับกรฝึกปฏิบัติธรรมไปในตัว ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ของผู้มั่งมีไปยังผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทำให้เกิดความเป็นธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

       4. ภาษีที่รัฐได้รับไปนั้นจะถูกนำกลับคืนมาในรูปแบบของสาธารณูปโภค เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17457###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::