สำนักงานทนายความ

ประเภทของบัญชีแบบแบ่งแบบแยกประเภท

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คนดีศรีเมือง

ประเภทของบัญชีแบบแบ่งแบบแยกประเภท
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2017, 09:16:31 PM »
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

       เราสามารถแบ่งประเภทของบัญชีแบบแบ่งแยกประเภทได้ดังนี้

    1.   บัญชีประเภทสินทรัพย์ คือ บัญชีที่แสดงมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการเป็นเจ้าของ โดยแบ่งแยกตามประเภทของสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด บัญชีที่ดิน เป็นต้น

    2.   บัญชีประเภทหนี้สิน คือ บัญชีที่แสดงมูลค่าของหนี้สินที่กิจการจะต้องชำระให้กับบุคคลภายนอก เช่น บัญชีเงินกู้ธนาคาร บัญชีเจ้าหนี้การค้าบัญชีตั๋วเงินจ่าย บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

    3.   บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ คือ บัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ เป็นบัญชีที่แสดงส่วนของเจ้าของที่เพิ่มหรือลดลง เช่น บัญชีรายได้ บัญชีทุน บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เป็นต้น
   
   
    หลักในการการบันทึกบัญชีแบบแยกประเภทมีดังนี้

    1.   นำชื่อบัญชีที่เดบิตในสมุดรายการทั่วไป ตั้งเป็นชื่อบัญชีแยกประเภท และบันทึกรายการทางด้านเดบิตดังนี้
               1.1 เขียนช่อง วันที่ เดือน ปี ตามที่ปรากฏในสมุดรายวันทั่วไป
               1.2 เขียนชื่อบัญชีที่เครดิตในช่องรายการ
               1.3 เขียนจำนวนเงินในช่องเดบิต

       2. นำบัญชีที่เครดิตในสมุดรายการทั่วไป ตั้งเป็นชื่อบัญชีแยกประเภท และบันทึกด้านเดบิตดังนี้
               2.1 เขียนช่อง วันที่ เดือน ปี ตามที่ปรากฏในสมุดรายวันทั่วไป
               2.2 เขียนชื่อบัญชีที่เดบิตในช่องรายการ
               2.3 เขียนจำนวนเงินในช่องเครดิต

       3. การบันทึกบัญชีในช่องรายการของบัญชี สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้
               3.1 รายการเปิดบัญชีโดยการลงทุนครั้งแรก ถ้านำเงินสดมาลงทุนให้เขียนชื่อบัญชีแยกประเภทตรงกันข้ามกัน ถ้ากิจการนำสินทรัพย์หลายอย่างมาลงทุนและรับโอนเจ้าหนี้มาลงทุน ให้เขียนในช่องรายการว่า "สมุดรายวันทั่วไป"
               3.2 รายการเปิดบัญชีโดยเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ที่เป็นยอดคงเหลือที่ยกมาจากบัญชีก่อนหน้านี้ ให้เขียนในช่องรายการว่า "ยอดยกมา"
               3.3 รายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน ให้เขียนชื่อบัญชีแยกประเภทตรงกันข้ามกัน

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17533###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::