สำนักงานทนายความ

มีอะไรบ้างที่เป็นสินทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตน?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Halano

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ สินทรัพย์ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่สามารถที่จะให้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกิจการได้ ซึ่งอาจจะในรูปของลักษณะที่เป็นสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้


    ประเภทสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน มีดังนี้

    1. สิทธิบัตร คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐบาล ในการเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือกรรมวิธีการผลิตแบบใหม่ หรือซื้อสิทธิบัตรต่อจากบุคคลอื่น สิทธิบัตรนี้จะตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากสิทธินี้

       2. ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐบาล ในการให้จัดพิมพ์หรือขาย หรือใช้ประโยชน์จากศิลปกรรม วรรณกรรมหรือดนตรีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าลิขสิทธิ์นี้จะตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากสิทธินี้
   
    3. สัมปทาน คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐบาลหรือธุรกิจอื่นๆ เช่น สิทธิที่ได้รับจากกิจการหนึ่ง โดยสามารถนำสินค้าชนิดหนึ่งวางขายในตลาดได้ หรือสิทธิที่ได้รับจากรัฐบาลในการทำป่าไม้ บ่อน้ำมัน เหมืองแร่ เป็นต้น ค่าสัมปทานจะตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชีตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากสิทธิ์

       4. ค่าความนิยม คือ มูลค่าของความเชื่อถือจากบุคคลอื่นที่มีต่อกิจการและตีราคาออกมาเป็นตัวเงิน ซึ่งค่านิยมที่แสดงในงบดุลนั้นจะเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานไม่จำกัด
   
    5. เครื่องหมายการค้า คือ สิทธิที่กิจการได้รับจากรัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมาย หรือชื่อที่กำหนดอย่างถาวรแต่เพียงผู้เดียว มูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงในงบดุลจะเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการที่ได้สิทธินี้มา
   
    6. สัญญาเช่าระยะยาว คือ สิทธิในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นตามกำหนดเวลาในสัญญาเช่า
   
    7. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งกิจการ

      8. ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี คือ ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17605###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::