สำนักงานทนายความ

การจัดลำดับสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีการจัดลำดับอย่างไร?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

นายขนมเทียน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    ตามมาตรฐานการบัญชีได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับลักษณะประเภทของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
    ?   เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งกิจการ
    ?   มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต การจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ รวมถึงการให้เช่าหรือใช้ในการบริหารงาน
    ?   มีโอกาสที่จะได้ใช้มากกว่าหนึ่งรอบปีระยะเวลาของปีบัญชี
   

    สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ทรัพย์ที่มีลักษณะคงทนถาวรเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นที่กิจการมีไว้ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดรายได้หลักของกิจการ สำหรับการจัดลำดับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะมีการจัดแบบเรียงลำดับจากอายุการใช้งานที่นานที่สุด ไปหาอายุการใช้งานที่น้อยที่สุด เช่น

    ?   ที่ดิน เป็นสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติ โดยจะแสดงไว้ในราคาทุน ในกรณีเป็นที่ดินที่กิจการมีไว้เพื่อเก็งกำไรในอนาคต หรือเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจะแสดงจะเก็บไว้ในเงินลงทุนระยะยาว
    ?   อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดของกิจการ ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติ เช่น สำนักงาน ร้านค้า คลังสินค้าโรงงาน เป็นต้น โดยจะแสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมที่คำนวณได้จนถึงวันที่จัดทำงบดุลนั้น
    ?   อุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ที่กิจมีไว้ใช้ในการดำเนินงานปกติของกิจการ เช่น สำนักงาน อุปกรณ์ อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์การขนส่ง เป็นต้น โดยจะแสดงไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
    ?   ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสินทรัพย์ที่กิจการทำสัญญาจ่ายค่าสัมปทานจากวัสดุในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรของแผ่นดิน ซึ่งจะบันทึกไว้ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมสิ้น

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17687###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::