สำนักงานทนายความ

สมุดบัญชีแยกประเภทมีกี่ประเภท?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

hellokid

สมุดบัญชีแยกประเภทมีกี่ประเภท?
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2017, 09:16:50 PM »
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    บัญชีแยกประเภท หมายถึง บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นให้เป็นหมวดหมู่ หลังจากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป เช่น บัญชีเงินสด ซึ่งเป็นบัญชีที่รวบรวมรายการค้าที่เกี่ยวกับเงินสด บัญชีลูกหนี้ เป็นบัญชีที่รวมรายการค้าที่เกี่ยวกับลูกหนี้ ในการบันทึกรายการในแต่ล่ะบัญชีนั้น จะต้องให้ตรงตามความจริง และจะต้องบันทึกไม่ปะปนกันทั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการแก้ไขหรือค้นหา


    ประเภทของสมุดบัญชีแยกประเภท เราสามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด ดังนี้

    1.   สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นสมุดที่รวบรวมหรือควบคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ซึ่งจะใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ต่อการการบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป ได้แก่ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีสินค้า บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด บัญชีอาคาร บัญชีวัสดุสำนักงาน เป็นต้น บัญชีแยกประเภทหนี้สิน เช่น บัญชีเงินกู้ บัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเจ้าหนี้อื่นๆ เป็นต้น บัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ เช่น บัญชีรายได้ บัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว บัญชีค่าใช้จ่าย เป็นต้น

    2.   สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย เป็นสมุดที่รวบรวมบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอด ในสมุดแยกประเภททั่วไป เช่น สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัว ซึ่งยอดรวมของบัญชีแยกประเภทรายตัวทั้งหมดจะเท่ากับยอดรวมในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
   

    รูปแบบของบัญชีแยกประเภท สามารถแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้

    1.   แบบบัญชีแยกประเภททั่วไป จะมีลักษณะคล้ายกับตัวอักษร T ภาษาอังกฤษ จะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านซ้ายคือด้านลูกหนี้หรือเดบิต ด้านขวาคือด้านเจ้าหนี้หรือเครดิต

    2.   แบบบัญชีแยกประเภทย่อย จะมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป แต่จะมีช่องยอดคงเหลือเพิ่มขึ้นมา

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17690###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::