สำนักงานทนายความ

องค์ประกอบของงบดุลมีอะไรบ้าง?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คนดีศรีเมือง

องค์ประกอบของงบดุลมีอะไรบ้าง?
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2017, 09:16:53 PM »
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    งบดุล หรือ งบแสดงฐานะการเงิน คือ รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วงบดุลจะแสดงข้อมูลสิ้นสุดวันใดวันหนึ่ง โดยข้อมูลที่แสดงนั้นจะมีดังนี้
    ?   ส่วนของเจ้าของประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีจำนวนเท่าไหร่
    ?   ทรัพยากรต่างๆ ที่กิจการเป็นเจ้าของประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีจำนวนเท่าไหร่
    ?   ภาระผูกพันต่อบุคคลภายนอกประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีจำนวนเท่าไหร่


    องค์ประกอบของงบดุล เราสามารถแบ่งได้ ดังนี้
   
    1. สินทรัพย์ หมายถึง สิทธิและทรัพยากรที่กิจการมี เกิดจากการประกอบการและสามารถที่จะแสดงเป็นตัวเงินที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต แบ่งออกเป็น
         ?   สินทรัพย์หมุนเวียน
         ?   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
          การจัดเรียงสินทรัพย์ในงบดุลเราจะพิจารณาจากสภาพคล่องตัวที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายที่สุดเป็นอันดับแรก ตามด้วยสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็นเงินสดน้อยกว่าไปตามลำดับ
      
    2. หนี้สิน หมายถึง พันธะที่ผูกพันกับบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมหรือจากเหตุการณ์อื่นๆ และจะต้องชำระคืนในภายหน้าด้วยสินทรัพย์หรือบริการ หนี้สินเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
         ?   หนี้สินระยะยาว
         ?   หนี้สินระยะสั้น
    ในการจัดเรียงงบดุลให้เราใช้ระยะเวลาการชำระคืนก่อนหลังเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ในการแสดงรายการในงบดุลการค้าห้ามนำสินทรัพย์หมุนเวียนไปหักลบกับหนี้สินหมุนเวียน

    3. ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น หมายถึง สิทธิเรียกร้องหรือส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน หลังจากหักสิทธิเรียกร้องที่เป็นของเจ้าหนี้ออกไปแล้ว ซึ่งก็คือสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนที่สินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17693###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::