สำนักงานทนายความ

หนี้สินตามการวัดมูลค่าสามารถแบ่งได้กี่ประเภท?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

9999

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันของกิจการในปัจจุบัน ภาระที่ว่านั้นเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต สำหรับการชำระภาระผูกพันนั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หนี้สินควรรับรู้ในงบดุลเมื่อมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างแน่นอนที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะออกจากกิจการ เพื่อที่จะชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นจะต้องวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ

    เราสามารถแบ่งประเภทของหนี้สินตามการวัดมูลค่าได้ 3 ประเภท ดังนี้
   
    1. หนี้สินที่สามารถกำหนดมูลค่าได้แน่นอน หมายถึง หนี้สินหมุนเวียนที่กิจการสามารถกำหนดจำนวนเงินได้แน่นอน หรือสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ถึงแม้บางครั้งกิจการอาจจะไม่สามารถกำเวลาในการชำระหนี้ได้อย่างแน่นอน

       2. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่ไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนที่จะต้องจ่ายชำระ ประมาณการหนี้สินอาจจะเรียกได้ว่า หนี้สินโดยประมาณเป็นหนี้สินที่กิจการไม่สามารถที่จะกำหนดจำนวนเงินได้แน่นอน หรือไม่สามารถกำหนดเวลาในการชำระหนี้ได้อย่างแน่นอน และยังไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายชำระให้กับใคร ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่กิจการต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้ และสามารถที่จะจะวัดมูลค่าจำนวนได้โดยการประมาณเป็นจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ   

       3. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 53 เรื่อง การประมาณหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ ได้ให้ความหมายของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นว่า หนี้สินที่เกิดขึ้น หมายถึง ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
               3.1 ภาระผูกพันที่อาจมีอยู่อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต
               3.2 ภาระผูกพันในปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นจากอดีต ไม่สามารถรับรู้เป็นหนี้สินได้

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17757###

Re: หนี้สินตามการวัดมูลค่าสามารถแบ่งได้กี่ประเภท?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2018, 02:33:36 PM »
ไม่มีหนี้ดีสุดแล้ว บริษัทจะได้ดูมั่นคง

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::