สำนักงานทนายความ

การจัดเก็บภาษีที่ดีจะต้องมีหลักการอย่างไร?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คนดีศรีเมือง

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    การจัดเก็บภาษีอากรที่ดีจะต้องมีหลักการ ดังนี้

       1. ความยุติธรรม
    การเสียภาษีอากรนั้นควรที่จะคำนึงถึงความสามารถหรือรายได้ของผู้ประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษีเป็นหลัก เช่น คนที่มีรายได้มากก็จะต้องเสียภาษีมากหน่อย สำหรับคนที่มีรายได้น้อยก็อาจเสียภาษีน้อยหน่อยหรือไม่เก็บเลย ส่วนคนที่มีรายได้เท่ากันก็ควรที่จะเสียภาษีเท่ากัน

       2. ความแน่นอน
       สิ่งสำคัญสำหรับการเก็บภาษี คือ จะต้องมีความแน่นอน เพื่อที่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษีจะได้ใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับภาษีของตนเอง    

       3. ความสะดวก
       ภาษีทุกชนิดควรให้ความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีด้วย ทั้งวิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการเสียภาษี เช่น สามารถที่จะยื่นผ่านระบบ Internet สามารถชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคาร หรือร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

       4. ความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
      ภาษีอากรที่ดีจะดูจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีให้น้อยที่สุด โดยดูจากผู้จัดเก็บภาษีและผู้เสียภาษี

       5. การอำนวยรายได้
       การเก็บภาษีจากประชาชนควรเก็บเฉพาะประเภทที่สามารถทำรายได้ได้ดี และไม่ควรจัดเก็บภาษีหลายประเภทมากเกินไป

       6. ความยึดหยุ่น
    การเก็บภาษีควรมีความยึดหยุ่นตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ถ้าเศรษฐกิจของประเทศดี ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รัฐก็จะอาจเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% เป็นต้น

       7. การยอมรับของประชาชน
    การเก็บภาษีที่ดี จะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน และมีความเต็มใจที่จะได้เสียภาษี

       8. การบริหารที่ดี วิธีการในการจัดเก็บภาษี
    ควรจัดเก็บอย่างมีหลักเกณฑ์ที่รัดกุม รวมถึงการมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และสามารถควบคุมการหลีกเลี่ยงภาษีอากรได้

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17759###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::