สำนักงานทนายความ

การจัดทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

9999

การจัดทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร?
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2017, 09:17:06 PM »
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

    การจัดทำบัญชีมีประโยชน์ ดังนี้

    ?   เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ การจัดทำบัญชีนั้นจะทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการ ฐานะทางการเงินของกิจการ รวมไปถึงความมั่นคงของธุรกิจ การจัดทำบัญชีจะต้องบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ เช่น รายรับ รายจ่าย และการลงทุน โดยที่จะไม่นำส่วนของเจ้าของเข้ามาบันทึกด้วย และเมื่อมีการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อมูลที่บันทึกไว้ จะต้องนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงินได้ เช่น งบดุล และงบกำไรขาดทุน เป็นต้น

    ?   เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจและวางแผน ข้อมูลบัญชีนั้นมีประโยชน์อย่างมาก สามารถที่จะนำมาช่วยในการช่วยตัดสินใจและวางแผนได้ โดยจะประเมินข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต อาจอยู่ในรูปแบบรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ?   เป็นเครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทและวางแผนกำไร การทำบัญชีอย่างถูกต้องจะทำให้กิจการทราบถึงจำนวนทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถที่จะคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการของกิจการได้อย่างถูกต้อง

    ?   เป็นเครื่องในการหาแหล่งเงินทุน ในการจัดทำบัญชีจะทำให้ได้รายงานทางการเงิน ซึ่งเราจะใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางธุรกิจต่างๆ เนื่องจากเป็นหลักฐานที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้และสถาบันทางการเงินได้

    ?   เป็นสัญญาณเตือนและเพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี การมีระบบบัญชีที่ดีจะทำให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถที่จะช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในกิจการได้

    ?   เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเสียภาษีได้อย่างประหยัดและถูกต้อง การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องจะทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่นอน ดังนั้น สามารถที่จะช่วยในการวางแผนการเสียภาษีอากรได้อย่างถูกต้องและประหยัดอีกด้วย

พบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

###17833###

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::