สำนักงานทนายความ

ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: pramook_law
« เมื่อ: มกราคม 01, 2019, 11:12:26 AM »

พักงานไม่มีกําหนด 2เดือนแร้ว
พักงานเนื่องจากเหตุผลอะไรครับ
ข้อความโดย: อภิชาติ นิภารัตน์
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2018, 07:35:10 AM »

พักงานไม่มีกําหนด 2เดือนแร้ว
ข้อความโดย: pramook_law
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2015, 07:41:10 AM »

สวัสดีครับ
ผมมีเรื่องต้องการสอบถามเกี่ยวกับการขอยกเลิกสัญญาจ้างกับนายจ้างญี่ปุ่นครับ
 
ผมมาฝึกงานที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2558 ตอนนี้เริ่มฝึกงานได้ประมาณ2อาทิตย์
โดยบริษัทต้นสังกัดที่ไทย กับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเป็นคนดำเนินการส่งมาเพื่อเรียนงาน
ที่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา1ปี6เดือน และเมื่อวันอังคารที่ 15 ธ.ค.2558 ทางฝ่ายบุคคล
ของบริษัทที่ญี่ปุ่น ได้เรียกไปคุยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนซึ่งรายละเอียดที่
อธิบายไม่ตรงกับ ที่มีการอธิบายที่ประเทศไทย คือทางญี่ปุ่นจะทำการหักเงินจากรายรับ
ที่ได้ต่อเดือน ดังนี้
1.เงินประกันสุขภาพ
2.เงินบำนาญ
3.ประกันการจ้างงาน
รวมเป็นเงิน 31,900เยน โดยประมาณ
ซึ่งก่อนเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่า ผมจะไม่โดนหักค่าใช้จ่าย
ใดๆทั้งสิ้นเพราะทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้ และเพื่อเป็นการสะดวก
ในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวที่เมืองไทย ก็ได้มีการตกลงกันด้วยวาจาว่าจะมีการจัด
เตรียมอินเตอร์เน็ตไว้ให้ แต่เมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้วไม่มีการจัดเตรียมไว้ให้อย่างที่ตกลงกันไว้
 
แต่ประเด็นหลักตอนนี้ ที่ผมเป็นกังวลมากคือ เรื่องการถูกหักเงินเดือนตามรายการข้างบน
เพราะก่อนมากับหลังมา รายละเอียดของเงินเดือนไม่ตรงกัน
 
เมื่อตรวจเช็คเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการอธิบายเงินเดือนที่ไทยนั้น ระบุไว้แค่ว่าบริษัทแม่
ที่ญี่ปุ่นจะจ่ายให้เพียงแค่ในส่วนของนายจ้าง แต่ในการอธิบายของบริษัทต้นสังกัดนั้นได้
บอกกับผมว่า บริษัทแม่จะจ่ายให้จึงทำให้ผมคิดว่าผลประโยชน์ที่ได้รับน่าพอใจจึงตัดสิน
ใจมาฝึกงานทีบริษัทแม่
 
รายละเอียดของเงินเดือนที่ผมได้รับในแต่ละเดือน
1.เงินเดือนที่ไทยแบ่งเป็น 2 ส่วน
  51%จ่ายที่ญี่ปุ่นโดยบริษัทแม่เป็นคนจ่ายให้ 49%บริษัทต้นสังกัดเป็นคนจ่ายให้
2.เบี้ยเลี้ยงที่ญี่ปุ่นวันละ 4,000เยนX20วัน/เดือน รวม 80,000เยน/เดือน
นั่นหมายถึงผมได้เงินเพิ่มแค่ 80,000เยน/เดือน
หากหักตามยอดที่ทางบริษัทแม่แจ้งแล้วจะเหลือ 48,100เยน/เดือน
ค่าอินเตอร์เน็ตที่ผมต้องจ่ายเองเนื่องจากบริษัทไม่จัดเตรียมให้ 2,500เยน/เดือน
 
สรุปส่วนที่ผมต้องรับผิดชอบเนื่องจากนอกเหนือจากที่คุยกันไว้ 34,400เยน/เดือน
 
 
ในกรณีแบบนี้ ผมสามารถขอยกเลิกสัญญากับนายจ้างได้หรือไม่ครับ
 
ขอบคุณครับ
นายจ้างผิดสัญญา สามารถบอกเลิกสัญญาได้อยู่แล้วครับ
ข้อความโดย: mosclash
« เมื่อ: ธันวาคม 18, 2015, 11:31:20 AM »

สวัสดีครับ
ผมมีเรื่องต้องการสอบถามเกี่ยวกับการขอยกเลิกสัญญาจ้างกับนายจ้างญี่ปุ่นครับ
 
ผมมาฝึกงานที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2558 ตอนนี้เริ่มฝึกงานได้ประมาณ2อาทิตย์
โดยบริษัทต้นสังกัดที่ไทย กับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเป็นคนดำเนินการส่งมาเพื่อเรียนงาน
ที่ญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา1ปี6เดือน และเมื่อวันอังคารที่ 15 ธ.ค.2558 ทางฝ่ายบุคคล
ของบริษัทที่ญี่ปุ่น ได้เรียกไปคุยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนซึ่งรายละเอียดที่
อธิบายไม่ตรงกับ ที่มีการอธิบายที่ประเทศไทย คือทางญี่ปุ่นจะทำการหักเงินจากรายรับ
ที่ได้ต่อเดือน ดังนี้
1.เงินประกันสุขภาพ
2.เงินบำนาญ
3.ประกันการจ้างงาน
รวมเป็นเงิน 31,900เยน โดยประมาณ
ซึ่งก่อนเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่า ผมจะไม่โดนหักค่าใช้จ่าย
ใดๆทั้งสิ้นเพราะทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้ และเพื่อเป็นการสะดวก
ในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวที่เมืองไทย ก็ได้มีการตกลงกันด้วยวาจาว่าจะมีการจัด
เตรียมอินเตอร์เน็ตไว้ให้ แต่เมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้วไม่มีการจัดเตรียมไว้ให้อย่างที่ตกลงกันไว้
 
แต่ประเด็นหลักตอนนี้ ที่ผมเป็นกังวลมากคือ เรื่องการถูกหักเงินเดือนตามรายการข้างบน
เพราะก่อนมากับหลังมา รายละเอียดของเงินเดือนไม่ตรงกัน
 
เมื่อตรวจเช็คเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการอธิบายเงินเดือนที่ไทยนั้น ระบุไว้แค่ว่าบริษัทแม่
ที่ญี่ปุ่นจะจ่ายให้เพียงแค่ในส่วนของนายจ้าง แต่ในการอธิบายของบริษัทต้นสังกัดนั้นได้
บอกกับผมว่า บริษัทแม่จะจ่ายให้จึงทำให้ผมคิดว่าผลประโยชน์ที่ได้รับน่าพอใจจึงตัดสิน
ใจมาฝึกงานทีบริษัทแม่
 
รายละเอียดของเงินเดือนที่ผมได้รับในแต่ละเดือน
1.เงินเดือนที่ไทยแบ่งเป็น 2 ส่วน
  51%จ่ายที่ญี่ปุ่นโดยบริษัทแม่เป็นคนจ่ายให้ 49%บริษัทต้นสังกัดเป็นคนจ่ายให้
2.เบี้ยเลี้ยงที่ญี่ปุ่นวันละ 4,000เยนX20วัน/เดือน รวม 80,000เยน/เดือน
นั่นหมายถึงผมได้เงินเพิ่มแค่ 80,000เยน/เดือน
หากหักตามยอดที่ทางบริษัทแม่แจ้งแล้วจะเหลือ 48,100เยน/เดือน
ค่าอินเตอร์เน็ตที่ผมต้องจ่ายเองเนื่องจากบริษัทไม่จัดเตรียมให้ 2,500เยน/เดือน
 
สรุปส่วนที่ผมต้องรับผิดชอบเนื่องจากนอกเหนือจากที่คุยกันไว้ 34,400เยน/เดือน
 
 
ในกรณีแบบนี้ ผมสามารถขอยกเลิกสัญญากับนายจ้างได้หรือไม่ครับ
 
ขอบคุณครับ