สำนักงานทนายความ

ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: bangphut
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2015, 12:29:27 PM »

 :-* :-* :-*
ข้อความโดย: Preecha Yokthongwattana
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2015, 12:28:11 PM »

ความเห็นทางกฎหมายของทนายปรีชากรณีบ้านยุบ!!! #ทนายปรีชา

กรณีการซื้อขายบ้านในโครงการจัดสรร เป็นการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านจัดสรร ที่ผู้ซื้อย่อมต้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย การซื้อขายจึงเป็นการซื้อที่ดินที่มีราคารวมสิ่งปลูกสร้างคือบ้าน ตัวบ้าน และที่ดินโดยรอบบ้าน จึงเป็นวัตถุแห่งหนี้ครับ
ตามหลักสัญญาซื้อขาย ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดของผู้ขาย มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ขายต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ซื้อขาย กล่าวคือ บ้านและที่ดินสำหรับใช้อยู่อาศัย วิญญูชน (คนทั่วไป) คงมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยตลอดไป (เปรียบเทียบกับการอนุมัติระยะเวลาผ่อนชำระบ้านที่ธนาคารกำหนดให้ผ่อนได้สูงสุดถึง 30 ปี ย่อมหมายความว่า บ้านจัดสรรทั่วไป โดยเฉพาะส่วนที่เป็นโครงสร้าง ย่อมสมควรที่จะใช้งานได้ตามปกติเป็นระยะเวลานานใกล้เคียงกัน) ซึ่งตามมาตรฐานสากล คงต้องเป็นไปตามหลักทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมครับ

สำหรับการที่บ้านจัดสรรโครงการดัง เกิดเหตุดินยุบตัวอย่างหนัก บางบ้านยุบตัวลึกลงไปถึง 50 cm. ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการรับมอบทรัพย์สินมานานระยะหนึ่งแล้ว ตามหลักกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่เกิดความชำรุดบกพร่อง (พื้นดินส่วนโรงรถทรุดตัวอย่างหนัก) แก่ทรัพย์สินที่ซื้อขาย ภายหลังจากส่งมอบแล้ว และความชำรุดดังกล่าว เป็นความชำรุดที่ไม่อาจเห็นได้ในขณะส่งมอบทรัพย์สิน เป็นเหตุให้ผู้ซื้อเสื่อมประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินที่ซื้อขาย เช่นนี้ ผู้ขายยังมีหน้าที่ต้องรับผิดในการแก้ไขเยียวยาผลร้ายตามสัญญาซื้อขายนะครับ

ส่วนผู้ขายจะเยียวยาด้วยวิธีการใด เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ แต่ตามหลักกฎหมาย การทรุดตัว หากเกิดขึ้นขนาดหนักจนถึงขนาดไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้เลย ผู้ซื้ออาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขาย โดยให้ผู้ขายชดใช้ค่าบ้านคืน ก็อาจทำได้ครับ ประเด็นสำคัญคือ สิทธิในการเรียกให้ผู้ขายแก้ไขเยียวยา ผู้ซื้อจะต้องใช้สิทธิทางศาลภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่พบความชำรุดบกพร่องนะครับ