สำนักงานทนายความ

ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: Preecha Yokthongwattana
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2015, 03:54:06 PM »

ความรับผิดจากความชำรุดของบันไดเลื่อน
จากกรณีบันไดเลื่อนชำรุดและพังลงมาซึ่งเป็นข่าวดังในขณะนี้ โชคดีมากที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความรับผิดทางกฎหมายจะเป็นเช่นใด

บันไดเลื่อนที่อยู่ในอาคารสถานที่ต่างๆ มีลักษณะการทำงานขับเคลื่อนโดยเครื่องจักรกล เมื่อเกิดกรณีที่มีบุคคลหรือทรัพย์ ได้รับอันตราย หรือเกิดความเสียหาย จากการใช้บันไดเลื่อน หลายคนคงสงสัยว่า ใครจะเป็นผู้รับชอบความเสียหายดังกล่าว ในเรื่องนี้ เรามาพิจารณากันตามหลักกฎหมายนะครับ ซึ่งคงไม่พ้นหลักกฎหมายเรื่อง ?ละเมิด? ว่าแต่การกระทำละเมิดในลักษณะแบบนี้ ทางกฎหมายเขามีวิธีคิดกันอย่างไร ลองอ่านตามดูนะครับ
อันตรายที่เกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์ จากการใช้บันไดเลื่อน หรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่า มูลเหตุแห่งละเมิดนั้น โดยหลักทั่วไปแล้ว ผู้ก่ออันตรายก็ย่อมต้องเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ในเรื่องความเสียหายที่เกิดจากบันไดเลื่อน ที่เกิดแก่ผู้ใช้งาน มีหลักกฎหมายในเรื่องละเมิดอยู่มาตราหนึ่ง ที่กำหนดเป็นหลักว่า ?ผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้น บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ทรัพย์นั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง? ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 437 วรรคสอง
ดังนั้น ตามหลักดังกล่าวข้างต้น บันไดเลื่อน เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีการเคลื่อนที่โดยเดินด้วยเครื่องจักรกล ที่มีกำลังส่งสูง โดยสภาพการใช้งาน หรือโดยความมุ่งหวังแห่งการใช้งาน จึงไม่จะเกิดอันตรายได้ แต่บันไดเลื่อน น่าจะถือว่าเป็นของอาจเกิดอันตรายได้โดยอาการกลไกของทรัพย์นั้น ทั้งนี้โดยพิจารณาเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4037/2545 ผู้ครอบครองจึงต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานบันไดเลื่อนครับ
ส่วนที่ว่า ใครจะเป็นผู้ครอบครองซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น โดยหลักกฎหมาย ก็ย่อมหมายความถึงผู้ที่เป็นเจ้าของ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายให้ครอบครองดูแลทรัพย์ดังกล่าวครับ ผู้ที่ใช้งานปกติจึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ส่วนใครที่ใช้งานผิดวิธี เล่นกระโดด กระแทก เขย่า หรือก่อเหตุใดๆแก่บันใดเลื่อน แล้วเกิดอันตราย ตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายเองนะครับ เจ้าของเขาสามารถยกเป็นข้อต่อสู้ให้เขาพ้นจากความรับผิดได้ครับ

ด้วยความปรารถนาดี
ปรีชา หยกทองวัฒนา
ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ
www.splalaw.com