สำนักงานทนายความ

หุ้นเป็นสินสมรสหรือไม่? (สาระกฎหมายจากข่าวดัง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Preecha Yokthongwattana

  • ติดต่อ ทนายปรีชา 081-988-1845
  • ****
  • 428
  • 22
    • ดูรายละเอียด
หุ้นเป็นสินสมรสหรือไม่???
   สาระกฎหมายจากข่าวดัง
   จากกรณีการตายของเสี่ยเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ตามที่มีข่าวดัง และก่อนการตายมีการโอนหุ้นให้แคทดี้สาวเป็นมูลค่าหลายล้านบาทนั้น มาลองดูตามหลักกฎหมายนะครับว่าหุ้นนั้นเป็นสินสมรสหรือไม่ และหากปรากฎว่าหุ้นนั้นเป็นสินสมรสแล้วภรรยาจะสามารถเรียกคืนได้หรือไม่
   มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส หรือในกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยพินัยกรรมหรือการให้ที่ระบุว่าเป็นสินสมรส หรือกรณีที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว
   ทางด้านสินส่วนตัวนั้น หมายถึง ทรัพย์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส หรือที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ หรือการได้รับมรดก การให้โดยเสน่หา
   จากกรณีการโอนหุ้นไปให้แคทดี้สาวนั้น อันดับแรกต้องพิจารณว่าหุ้นดังกล่าวได้มาขณะสมรสหรือก่อนสมรส หากเป็นกรณีที่ได้มาก่อนสมรส หุ้นนั้นเป็นสินส่วนตัว ซึ่งอำนาจการจัดการสินส่วนตัว ตกเป็นสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้จัดการ
   แต่หากปรากฎชัดว่าได้มาระหว่างสมรส หุ้นนั้นก็ตกเป็นสินสมรส อย่างไรก็ตามกฎหมายได้กำหนดว่า หากเกิดกรณีที่ไม่แน่ชัดว่าเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว ให้สันนิษฐานว่าเป็นสินสมรส และอำนาจในการจัดการสินสมรสนั้น สามีและภรรยาต้องจัดการร่วมกัน เช่นในกรณีการให้โดยเสน่หาตามกรณีที่ปัญหาเกิดขึ้น
   ซึ่งหากหุ้นนั้นเป็นสินสมรส ในเรื่องของการให้โดยเสน่หา สามีและภรรยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกัน หรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนถึงจะสามารถทำได้ หากมีการฝ่าฝืนเกิดขึ้น คู่สมรสอีกฝ่ายสามารถฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการให้โดยเสน่หานี้ได้ อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นที่ไม่สามารถเพิกถอนได้เช่น คู่สมรสอีกฝ่ายให้สัตยาบันแล้ว หรือบุคคลภายนอกกระทำโดยสุจริต และ เสียค่าตอบแทน แต่การให้โดยเสน่ห์ไม่เสียค่าตอบแทนจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายครับ
   ดังนั้นหากปรากฎว่าหุ้นนั้นเป็นสินสมรส และการโอนหุ้นนี้หากไม่ได้จัดการร่วมกัน หรือได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่าย ทางด้านภรรยาสามารถฟ้องร้องต่อศาลให้เพิกถอนเฉพาะในส่วนที่ตนมีสิทธิได้

รับอบรม กฎหมาย
รับรองลายมือชื่อ ทนาย

ร่าง/แปล สัญญา ไทย-อังกฤษ
รับปรึกษาคดีความ
ติดต่อ ทนายปรีชา 081-988-1845
ขอบคุณ สำนักงานทนายความ.com ที่ให้ใช้พื้นที่ ;D

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::