สำนักงานทนายความ

ส่งสินค้าไม่ได้ เพราะน้ำท่วม ผลเป็นอย่างไร?

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Preecha Yokthongwattana

  • ติดต่อ ทนายปรีชา 081-988-1845
  • ****
  • 428
  • 22
    • ดูรายละเอียด
เนื่องจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ โรงงานหลายๆโรงงานมักประสบปัญหาเรื่องการส่งมอบสินค้า

ดังนั้นผมจะมาบอกเล่าข้อมูลเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเรื่องของการซื้อขายสินค้าในช่วงที่น้ำท่วมนี้ครับ

สัญญาซื้อขาย ประเภทที่เป็นการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน/ห้างร้านต่างๆ โดยทั่วไปมักจะกระทำกันในรูปแบบของการทำคำสั่งซื้อ (ออก PO) และผู้ขายก็จะจัดส่งสินค้าและเรียกเก็บเงิน (มีเครดิตหรือไม่ก็ตาม) ส่วนมากก็จะไม่ได้มีการทำสัญญาซื้อขายกันไว้โดยชัดแจ้ง แต่มีเงื่อนไขต่างๆระบุในใบคำสั่งซื้อ

ลักษณะของการซื้อขายรูปแบบนี้ กรรมสิทธิ์ในสินค้าจึงยังอยู่กับผู้ขายจนกว่าผู้ขายจะได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้วเสร็จ

ดังนั้นในกรณีที่สินค้าเสียหาย หรือสูญหายเนื่องมาจากน้ำท่วม หากผู้ขายยังไม่ได้จัดส่งสินค้าก็ยังคงมีหน้าที่ตามสัญญาซื้อขาย คือ ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อกันครับ กรณีนี้ยังไม่ได้พูดไปถึงเรื่องค่าปรับต่างๆ ตามที่ได้กำหนดกันไว้ในสัญญาซื้อขาย ซึ่งต้องไปว่ากันตามข้อสัญญาอีกที (ในกรณีที่ได้ระบุกันไว้ในเรื่องค่าเสียหายโดยชัดแจ้ง)

อย่างไรก็ตาม เหตุน้ำท่วมใหญ่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างหนึ่งตามกฎหมาย การชำระหนี้ไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัย (ในที่นี้หมายถึง ส่งมอบสินค้าไม่ได้เนื่องจากเหตุน้ำท่วมโดยตรง) ซึ่งเป็นเหตุที่จะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ เช่นนี้คู่สัญญาอีกฝ่ายอาจปฎิเสธไม่รับชำระหนี้ (หมายถึง ผู้ซื้อขอยกเลิกสัญญาได้) ซึ่งจะเป็นผลให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม เหมือนไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันมาก่อนครับ

ในระหว่างคู่สัญญา การพูดคุยตกลงยกเลิกสัญญาต่อกัน หรือการตกลงกันขอเลื่อนการส่งมอบสินค้าออกไปก่อน เป็นข้อแนะนำที่ดีที่สุดในสภาวะเช่นนี้ครับ
รับอบรม กฎหมาย
รับรองลายมือชื่อ ทนาย

ร่าง/แปล สัญญา ไทย-อังกฤษ
รับปรึกษาคดีความ
ติดต่อ ทนายปรีชา 081-988-1845
ขอบคุณ สำนักงานทนายความ.com ที่ให้ใช้พื้นที่ ;D

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
พิมพ์ชื่อประเทศของเราลงไป ::